Sửa chữa biến tần Siemens

Dòng biến tần Micromaster 420, 430, 440. Sửa biến tần MM430 110kw, 132kw, 200kw, 250kw

Dòng biến tần Simovert Masterdrives VC, MC: 6SE70xx-xxx50, 6SE70xx-xxx60,...

Dòng biến tần Sinamic: G120, G150, S120 BETA Việt đã sửa biến tần công suất lớn tới 450kw.


Back to top