Dự án tiêu biểu

Sửa chữa biến tần cho cẩu trục

Lĩnh vực : Sửa chữa biến tần

Vị trí : BETA Việt

BETA Việt nhận sửa biến tần cho các cẩu trục, cần trục, cổng trục

Biến tần điều khiển móc chính, móc phụ, di chuyển chân, nâng - hạ cần, quay cần.

Back to top