Sửa AC Servo Driver Panasonics A5

02/07/2020 - Đăng bởi : Vũ Viết Cường

Dòng Minas A5IIE

Sau khi sửa xong được test chạy motor trước khi giao cho khách hàng

Chạy thử motor sau khi sửa

Back to top