Sửa chữa biến tần Simovert Masterdrives

25/10/2017 - Đăng bởi : Vũ Viết Cường

Simovert Masterdrives có 2 dòng:

- VC (Vector Controller): dòng điều để điều khiển động cơ không đồng bộ với chế độ điều khiển V/F, Vector Control Sensor hoặc Sensorless

- MC ( Motion Controller): điều khiển động cơ đồng bộ với chế độ điều khiển: Speed control, Tor control, 

Một số hình ảnh sửa chữa Simovert tại BETA Việt: biến tần được sửa chữa và chạy thử motor trước khi giao cho khách hàng

Back to top