Thay LCD cho Simatic Panel OP170B Mono

07/10/2019 - Đăng bởi : Vũ Viết Cường

HMI dùng 1 thời gian, LCD bị mành, sọc, nổ đen, không hiển thị được thông tin.

HMI bị lỗi LCD: một phần diện tích không hiển thị được thông tin

Và sau khi được thay thế LCD mới....

Sau khi thay LCD mới thì HMI hiển thị đầy đủ thông tin, chương trình không bị mất, các chức năng hoạt động bình thường như lúc máy mới.

Back to top