Sửa chữa biến tần ABB

BETA Việt nhận sửa tất cả các dòng biến tần của hãng ABB từ ACS150, ACS350, ACS355, ACS510, ACS550, ACS600 đến ACS800

Chúng tôi sửa chữa thành công hầu hết các lỗi trên biến tần ABB

- F0001: Overcurrent - Quá dòng đầu ra

- F0002: DC Overvolt - Quá điện áp DC link

- F0003: DEV Overtemp - Biến tần quá nhiệt

- F0004: SHORT CIRC - Ngắn mạch đầu ra biến tần.

- F0005: DC Undervolt - Điện áp DC link thấp.

- F0016: Earth Fault - Lỗi chạm đất đầu ra

- F0021: CURR MEAS - Biến tần lỗi, dòng báo ngoài dải

Sửa chữa biến tần ACS355 cho hệ thống HAVC tòa nhà

Sửa chữa biến tần ACS800 cho máy nghiền bi.Back to top