Sửa chữa biến tần Altivar

BETA Việt nhận sửa các dòng biến tần Schneider: Altivar 21, Altivar 31, Altivar 61, Altivar 71.

Chúng tôi sửa chữa thành công hầu hết các lỗi thường xảy ra trên biến tần Altivar:

- InF: Internal fault - Lỗi nguồn 10V hoặc lỗi CPU

- OCF: Overcurrent - Lỗi quá dòng

- SCF, SCF1, SCF2, SCF3: Motor short-circuit - Động cơ bị ngắn mạch

- ObF: Overvoltage during deceleration - Quá áp DC trong khi giảm tốc

- OLF: Motor overload - Động cơ quá tải

- OPF: Motor phase loss - Động cơ bị mất pha

- OSF: Overvoltage - Quá áp

- USF: Undervoltage - Thấp ápBack to top