Sửa chữa biến tần Delta

Chúng tôi nhận sửa các dòng VFD-B, VFD-A, VFD-M, VFD-E, VFD-F.

Sửa chữa thành công hầu hết các lỗi hay xảy ra trên biến tần Delta:

- Không lên màn hình: Có điện vào nhưng màn hình biến tần không lên

- Đóng điện thì bị nhảy át.

- oc: Over current

- occ: IGBT protection

- ou: Over voltage

- Lu: Low voltage

- oL: Overload

- HPF.1, HPF.2, HPF.3, HPF.4

  • VFD-M


  • VFD-B
Back to top