Sửa chữa biến tần Fuji

Chúng tôi nhận sửa tất cả dòng biến tần của hãng Fuji: Frenic 5000G11, 5000P11, Frenic-mega, Frenic-Multi, Frenic-Mini, Frenic-ACe

Sửa được hầu hết các lỗi phổ biến xảy ra trên biến tần Fuji:

Bảng báo lỗi biến tần Fuji ACE

Back to top