Dự án tiêu biểu

Sửa biến tần cho bơm, quạt

Lĩnh vực : Sửa chữa biến tần

Vị trí : BETA Việt

Sửa biến tần cho bơm quạt công suất lên tới 450KW

Back to top