Dự án tiêu biểu

Máy đùn, ép ngành nhựa

Lĩnh vực : Sửa chữa DC converter

Vị trí : BETA Việt

Sửa chữa DC590, DC591, DCS400, DCS500, DCS800, Simoreg, BKF Baumuller

Back to top