Dịch vụ

BETA Việt nhận sửa chữa các thiết bị:

1. Sửa chữa các loại biến tần

- ABB: ACS150, ACS350, ACS355, ACS510, ACS550, ACS600, ACS800

- Delta: VFD-B, VFD-F, VFD-M, CP2000

- Emerson: Commander SE, Commander SK, Commander SP, Unidrives ES

Fuji: Frenic 5000G11, 5000P11, Frenic-mega, Frenic-Multi

- Hitachi: SJ100, SJ200, SJ300, SJ700

- Mitsubishi: A500, A700, D700, E700

- Holip: HLP-A

- Lenze: 8200, 9300

- LS: iG5A, iP5, iS5, iS7

- Toshiba: VF-PS1, VF-A5, VF-A7, VF-S9, VF-S11, VF-nC1

- Teco: 7200MA, 7200GS, GS510

- Siemens: Micromaster 440, Micromaster 430, Micromaster 420, Simovert Masterdrives, Midimaster

- Yaskawa: A1000, G7, F7, E1000, H1000


2. Sửa chữa Servo driver

Panasonic: A4 Minas, A5 Minas

- Siemens: Masterdrives VC, Masterdrives MC

- Yaskawa: SGDV, SGD7


3. Sửa chữa DC Converter

- ABB: DCS400, DCS500, DCS550, DCS800

- SSD-Parker: DC590C, DC590P, DC591P

- Emerson: Mentor

- Siemens: Simoreg K, Simoreg DC-Master, Simoreg DC-Converter


4. Sửa chữa PLC - HMI

- PLC: S7-200, S7-300

- HMI: OP270, MP270, TP170, TP177 và các loại khác

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline: 0964091022

Xin chân thành cảm ơn !

Back to top