Sửa chữa biến tần ABB

BETA Việt nhận sửa tất cả các dòng biến tần của hãng ABB từ ACS150, ACS350, ACS355, ACS510, ACS550, ACS600 đến ACS800

Chúng tôi đã sửa biến tần công suất lớn tới 480kw. Sửa chữa biến tần dùng trong khai thác khoáng sản, các nhà máy xi măng, nhà máy giấy,...

Back to top