Sửa chữa biến tần Danfoss

BETA Việt nhận sửa biến tần Danfoss các dòng VLT2800, VLT5000, VLT6000, VLT FC-302, VLT FC-202, VLT FC-102.

Chúng tôi sửa chữa thành công hầu hết các lỗi:

WARNING 1: 10 VOLT LOW 
-  WARNING/ALARM 4: MAINS PHASE LOSS 
-  WARNING 5:  DC LINK VOLTAGE HIGH
-  WARNING 6:  DC LINK VOLTAGE LOW
-  WARNING/ALARM 7:  DC LINK OVERVOLT
-  WARNING/ALARM 8:  Undervoltage (DC LINK UNDERVOLT
-  WARNING/ALARM 12:  CURRENT LIMIT
-  WARNING/ALARM 13:  OVER CURRENT
-  ALARM 14: EARTH FAULT
-  ALARM 16: CURR. SHORT CIRCUIT
-  ALARM 30: MISSING MOT.PHASE U
-  ALARM 31: MISSING MOT.PHASE V
-  ALARM 32:MISSING MOT.PHASE W

Chúng tôi luôn có sẵn vật tư phụ tùng để thay thế sửa chữa một cách nhanh chóng.

Vui lòng liên hệ hotline 0964091022 để được tư vấn và sửa chữa. Xin cảm ơn !

Back to top