Sửa chữa biến tần Siemens

BETA Việt nhận sửa các dòng biến tần Siemens như:

- Micromaster 420, 430, 440. Chúng tôi đã sửa biến tần có công suất tới 250KW

- Simovert Masterdrives: VC, MC, AC/AC converter, DC/AC converter: 6SE70xx-xEP50, 6SE70xx-xTP60

- Sinamics: G110, G120, S120

1. Những lỗi hay xảy ra trên biến tần Siemens dòng Micromaster

- F0001:  OverCurrent - Quá dòng đầu ra

- F0002:  OverVoltage - Quá áp DC link

- F0003:  UnderVoltage - Thấp áp DC link

- F0004:  Inverter Over Temperature - Biến tần quá nhiệt

- F0012:  Inverter temp. signal lost - Mất tín hiệu cảm biến nhiệt của biến tần

- F0015:  Motor temperature signal lost - Mất tín hiệu cảm biến nhiệt của động cơ

- F0021:  Earth fault - Lỗi chạm đất

- F0022:  HW monitoring active - Giám sát phần cứng được kích hoạt

- F0023:  Output fault - Lỗi đầu ra2. Những lỗi thường xảy ra trên dòng biến tần Simovert Masterdrives:

- F002: Pre-charging - Đang nạp

- F006: DC link Overvoltage - Quá áp DC link

- F008: DC link Undervoltage - DC link thấp áp

- F011: Overcurrent - Quá dòng đầu ra

- F025, F026, F027: UCE - Lỗi đầu ra các pha tương ứng U,V,W

- F029: Meas. value sensing - Lỗi cảm biến dòng.

- F035: Ext. Fault 1 - Lỗi bên ngoài đầu vào số 1 bị tác động

- F037: Analog input - Lỗi đầu vào tương tự

- F082: TB/CB telegram failure - Lỗi truyền thông profibus.

- A017: SAFE OFF alarm - Cảnh báo an toàn

- FF04: RAM - Lỗi RAM

- FF05: EPROM fault - Lỗi bộ nhớ ROM

- FF10, FF11, FF13, FF14, FF15: Lỗi CPU

Dòng biến tần Sinamic: G120, G150, S120 BETA Việt đã sửa biến tần công suất lớn tới 450kw.


Back to top