Repair DC convert

Chúng tôi nhận sửa chữa bộ điều khiển cho động cơ một chiều DC Converter của các hãng:

ABB: DCS400, DCS500, DCS550, DCS800 cho máy đùn, máy cán

SSD-Parker: DC590C, DC590P, DC591P cho máy kéo, máy đùn, máy bọc, máy cán, máy sẻ,... trong các dây truyền mạ tôm, lốc ống kẽm, máy sẻ tôn, máy đùn ống, máy bọc cáp,...

Siemens: Simoreg K, Simoreg DC-Master, Simoreg DC-Converter

Emerson: Mentor

Back to top