Sửa biến tần LS iS7 lỗi I/O

09/09/2017 - Đăng bởi : Vũ Viết Cường

Sáng thứ 7 làm nhanh con biến tần LS iS7 lỗi nhẹ I/O

Sau 30 phút kiểm tra và sửa chữa biến tần đã hoạt động trở lại

Back to top